ECHO SERCA

/echokardiogram, badanie echokardiograficzne, ultrasonokardiograf, ukg, usg serca/

Zdj.1 — aparat Vivid 3 Expert

Badanie polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które po odbiciu od struktur serca ukazują na ekranie aparatu jego obraz pozwalając na analizę budowy i funkcji mięśnia, wsierdzia, zastawek, osierdzia oraz wszelkich nieprawidłowości w przepływie krwi.
Badanie wprowadzone do praktyki klinicznej przez Hertza i Edlera w Szwecji w latach 60-tych XX wieku pozostaje najdokładniejszym badaniem serca wykrywającym wszystkie wady serca wrodzone i nabyte, oceniającym powiększenie jam serca i przerost mięśnia, obecność blizny pozawałowej i stopień uszkodzenia po zawale /obliczanie frakcji wyrzutowej i czynności rozkurczowej/.

Echo serca jest najważniejszym badaniem umożliwiającym rozpoznanie wielu chorób np. wypadanie płatka zastawki, śluzaki i inne nowotwory serca, przecieki, ocena funkcji wszczepionych zastawek, płyn w osierdziu, kardiomiopatie, tętniaki /pozawałowe, przegrody, aorty/, skrzepliny wewnątrzsercowe, objawy zatorowości płucnej, zapalenie wsierdzia. Badanie może ocenić stopień zajęcia i uszkodzenia serca w przebiegu wielu chorób ogólnoustrojowych jakich jak: cukrzyca, niewydolność nerek, choroby tarczycy, tkanki łącznej i spichrzeniowe.

Zdj. 2 - Aparat GE Vivid S6

Zdj. 2 — Aparat GE Vivid S6 

Badanie dostarcza nam głównych przesłanek do oceny czy wada jest na tyle zaawansowana, że należy chorego skierować do operacji, czy występują powikłania zawału wymagające operacji /pęknięcie ściany, tętniak/, czy należy operować chorego z dużą skrzepliną w zatorze płucnym, tętniakiem aorty, dysfunkcją wszczepionej zastawki.
Badanie wykonuje się także u chorych na serce przed innymi operacjami celem oceny ryzyka zabiegu /ginekologiczne, ortopedyczne, naczyniowe, brzuszne, neurochirurgiczne/.

Powszechnie przyjmuje się, że dokładność badania zależy od doświadczenia badającego oraz jakości aparatu.
Badanie nie wymaga przygotowania, a w dniu wykonywania chory winni przyjmować codzienne leki.

W naszej Poradni wykonujemy badanie echo aparatem Vivid 3 Expert firmy General Electric /USA/. Aparat został zakupiony przy pomocy funduszy UE i jest cyfrowym aparatem zakupionym w 2006r pracującym w trybie m‑mode, 2D, Doppler spektralny,Doppler kolorowy, Doppler tkankowy /zdj. 1/.

W listopadzie 2011 został zainstalowany w Poradni najnowszy produkt firmy General Electric Vivid S6. Cyfrowy aparat najnowszej generacji wyposażony jest w innowacyjne technologie / m.in. metodę automatycznej detekcji wsierdzia opartą na metodzie tissue tracking, obrazowanie synchronizacji tkanki- TSI, tempo odkształcania – strain rate oraz matrycową głowicę / niedostępne w innych aparatach umożliwiają dokładniejsze i szybsze wykonanie badania . Obecnie jest to najnowocześniejszy aparat echokardiograficzny dostępny w województwie świętokrzyskim dla pacjentów ambulatoryjnych. Różnica i postęp w technologii jest widoczny nawet gołym okiem. Porównajmy zdjęcia aparatów, które różni zaledwie 5 lat w dacie produkcji /!/.

Na badanie należy umówić się telefonicznie w rejestracji Tel. 41 331 03 00.

« powrót

Jeżeli chcesz zobaczyć filmik z badania echa serca, kliknij na poniższy film video.