ELEKTROKARDIOGRAFICZNA PRÓBA WYSIŁKOWA

zdj. 1 — Pacjent podczas elektrograficznej próby wysiłkowej

Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśni szkieletowych na tlen co prowadzi do przyśpieszenia rytmu i wzrostu objętości minutowej serca. U osób z choroba wieńcową objawy niedokrwienia mięśnia sercowego pojawiają się w trakcie badania wysiłkowego już przed osiągnięciem maksymalnej częstotliwości rytmu serca.

Próba wysiłkowa polega na chodzeniu po bieżni ruchomej lub pedałowaniu na ergometrze rowerowym. Wielkość wysiłku wykonywanego na ergometrze rowerowym określa się w jednostkach mocy (wat), a wykonywanego na bieżni ruchomej w jednostkach metabolicznych (MET).

Wskazania do wykonywania próby wysiłkowej:

  • podejrzenie choroby wieńcowej
  • rozpoznana choroba wieńcowa w celu oceny jej zaawansowania i ewentualnych wskazań do inwazyjnego leczenia reperfuzyjnego
  • ocena rokowania po przebytym zawale serca
  • ocena wydolności fizycznej u osób z wadami serca, którzy planują wykonywać większe wysiłki fizyczne

Przygotowanie pacjenta:

  • pacjent nie powinien spożywać posiłku ani palić tytoniu na 3 godziny przed próbą
  • nie wykonywać większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed próba
  • w miarę możliwości odstawić leki mogące utrudnić interpretację  próby wysiłkowej (zwłaszcza B‑blokery)

W naszej Poradni badania wykonujemy sprzętem, który został zakupiony przy pomocy funduszy  UE. Badania wykonujemy od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 41 331 03 00)

« powrót