WIELODOBOWY HOLTER Z TELEMONITORINGIEM EKG
 Telemonitoring ekg jest najdokładniejszą, innowacyjną metodą pozwalającą zdiagnozować zaburzenia rytmu w przypadku, gdy tradycyjny 24-godzinny holter jest prawidłowy.
 
telemonitoring_ekgNA CZYM POLEGA BADANIE
 Pacjent zostaje podłączony do kieszonkowego ekg /pocket ecg/ wielkości smartfona, który przez sieć telefonii komórkowej przesyła zapis ekg na platformę internetową w sposób ciągły / każde pobudzenie/ oraz w czasie rzeczywistym / on-line/. Platforma internetowa jest dostępna dla Centrum Monitoringu oraz lekarza kierującego.
 
Centrum Monitoringu działa w Warszwie i jest czynne 24godziny na dobę. Prowadzi stały nadzór badania i w razie problemów / brak sygnału, awaria, arytmia zagrażająca życiu/ kontaktuje się z pacjentem przez podany jego numer telefonu. Również pacjent na aparacie posiada numer Centrum Monitoringu do kontaktu. Interaktywny ekran aparatu pozwala również na dostarczenie  informacji o typie typie  objawów w  chwili  ich doświadczania  W skład zespołu Centrum Monitoringu wchodzą: technicy ekg i opisujący badania doświadczeni kardiolodzy z wieloletnim stażem. Centrum nadzoruje Prof.Łukasz Szumowski Kierownik Kliniki Zaburzeń Rytmu Instytutu Kardiologii w  Warszawie.
W naszej Poradni codziennie kardiolog przegląda trwające badania w godzinach 11–12 i w tym czasie możliwy jest wzajemny kontakt telefoniczny / dr H.Konstantynowicz tel.501553299 , drJ.Kosak tel.603375124/. W trakcie rozmowy, zależnie od wyniku badania oraz dolegliwości lekarz może zalecić modyfikację leczenia lub wezwanie pogotowia, czy zgłoszenie się do Poradni lub na Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/.
 
ZALETY WIELODOBOWEGO HOLTERA Z MONITORINGIEM  EKG
  • jedyne na świecie rozwiązanie umożliwiające lekarzowi i zespołowi nadzoru wgląd w aktualizowany na bieżąco zapis ekg, dostępny w oknie przeglądarki
  • interaktywny kontakt w trójkącie pacjent- lekarz- nadzór, który zapewnia optymalny model opieki i bezpieczeństwa dla pacjenta
  • elastyczność czasu badania : badanie może trwać dowolnie długo / 1−2−3−5−7−14 dni lub dłużej/ Np.: jeżeli groźna dla życia arytmia uwidoczni się np.w 2‑giej czy 5‑tej dobie badanie przerywamy i kierujemy chorego do wszczepienia stymulatora czy do ablacji.
U KOGO WSKAZANE JEST BADANIE
  • niezdiagnozowana, rzadko występująca arytmia szczególnie u osób z omdleniami lub nagłymi zgonami w    rodznie  —   poszkujemy napadów częstoskurczu komorowego, napadowego bloku dystalnego, WPW,      napadów migotania przedsionków
  • ocena arytmii przed i po ablacji — przed np. ocena ilościowa migotania przedsionków  /tzw. af burden/ ,  po — ocena skuteczności zabiegu ablacji
  • chorzy po udarach niedokrwiennych mózgu — stwierdzono, że 33 do 45% napadów migotania przedsionków to migotanie nieme / tzw. silent af /  —      znalezienie takiego epizodu ma podstawowe znaczenie w rozpoczęciu leczenia przeciwkrzepliwego
  • diagnostyka omdleń i utrat przytomności w przypadkach rodzinnych /przypadki kardiomiopatii i    kanałopatii/
  • rehabilitacja kardiologiczna domowa po zabiegach inwazyjnych , ostrych epizodach wieńcowych oraz w  niewydolności krążenia —  Agencja Oceny Technologii Medycznych /AOTM/ w dn.19.11.2009r wyraziła pozytywną ocenę na temat zasadności stosowania telerahabilitacji kardiologicznej
  • monitoring stanu pacjenta w okresie niestabilności — niektórzy pacjenci z powodu nasilenia arytmii i    dolegliwości oczekują od kardiologa okresowo ścisłego nadzoru co można doskonale zrealizować przez  telemonitoring
  • badania profilaktyczne sportowców uprawiających ekstremalne sporty wytrzymałościowe / np. biegi długodystansowe/
 
W zdefiniowanych w ten sposób grupach pacjentów telemonitoring jest nieocenionym narzędziem pozwalającym w ok 70–85% postawić trafną diagnozę arytmii, czasem skierować chorego do ablacji, wszczepienia stymulatora bądź kardiowertera, a zawsze zoptymalizować terapię.
 
W naszej Poradni stosujemy aparaty PocketECG firmy Medicalalgorythmics, która jest światowym liderem w tej dziedzinie. Pocket ECG , już III generacji stosowane są w USA od 2012r i uzyskały certyfikat Agencji Żywności i Leków /FDA/ jako produkt do diagnostyki serca , a badania są refundowane przez firmy ubezpieczeniowe.
Aparaty te są stosowane również do diagnostyki w Kanadzie, Meksyku, Indiach, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji i Hiszpanii.
Badanie nie są refundowane przez NFZ.
Cena badania zależy od jego czasu trwania. Szczegółowe ceny zamieszczone są w zakładce „cennik”.
 
Przydatne linki :
– wykład Prof.R.Piotrowicza na temat przydatności telemonitoringu w kardiologii
http://www.kigmed.eu/pliki/konferencja_2012-04–26/prof_Piotrowicz_-_Instytut_Kardiologii.pdf
– film o technologii firmy Medicalalgorythmics:
http://www.medicalgorithmics.com/pl/?page_id=65
– holter z monitoringiem ekg w programie TVN:
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/badanie-serca-na-odleglosc,173208.html