HOLTER EKG

/badanie holterowskie, 24-godzinne EKG, monitorowanie metodą Holtera/

Nazwa badania pochodzi od nazwiska amerykańskiego kardiologa Normana Holtera. Polega na zapisie EKG 3 lub 12-kanałowego w ciągu 24 godzin w trybie ambulatoryjnym. Do ściany klatki piersiowej przyklejane są 4 elektrody połączone z rejestratorem przy pasku na obwodzie brzucha. Po 24 godzinach zestaw jest odpinany i zapis EKG analizowany. Nowoczesne systemy cyfrowe zapewniają dobrą jakość zapisu przy małych wymiarach rejestratora /wymiary ok. 5x4cm, waga ok.200g/ co czyni badanie mało uciążliwym dla chorego. Dla poprawy jakości zapisu celowe jest odtłuszczenie skóry w miejscu przyklejania elektrod np.benzyną oraz usunięcie powierzchownych warstw naskórka specjalnym papierem. W trakcie zapisu należy powstrzymać się od kąpieli /grozi uszkodzeniem elektroniki rejestratora/ oraz przebywania w silnym polu elektromagnetycznym.

W trakcie badania jest zapisane każde uderzenie serca, więc w przypadkach arytmii możemy w ten sposób uchwycić sporadycznie występujące skurcze dodatkowe nadkomorowe i komorowe, częstoskurcze, bloki serca, a także obliczyć ich ilość. Badanie to pozwala nam zdiagnozować przyczynę kołatań serca, omdleń, bólów związanych z arytmią. Holter jest metodą oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego /analiza ilościowa arytmii po leczeniu/, pomaga ustalić wskazania do implantacji stymulatora /w przypadku bloków/ i badania elektrofizjologicznego.

Po zakończonym zapisie dane z rejestratora są wczytywane do komputera i analizowane przez program rozpoznający typowe zaburzenia rytmu i typowe zniekształcenie zapisu EKG. Jeśli w czasie analizy komputer napotyka zaburzenia rytmu nietypowe wówczas lekarz analizujący zapis dokonuje dodatkowej interpretacji i drukuje raport końcowy /zapis obok/.

Na badanie należy umówić się telefonicznie w rejestracji Tel. 41 331 03 00.

« powrót