HOLTER CIŚNIENIOWY

Holter ciśnieniowy. Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego. ABPM.

Polega na rejestracji ciśnienia wielokrotnie w ciągu doby przez aparat noszony przez pacjenta. Pacjent zapisuję objawy, zdarzenia  i czynności wykonywane podczas badania oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego, a także jakość snu.

Pomiary wykonywane są co 15–20 minut w ciągu dnia i co 30 minut w ciągu nocy.

Podczas badania pacjent powinien wykonywać normalne codzienne czynności, unikając jednak większego wysiłku fizycznego. Wyniki obejmują średnie i maksymalne wartości ciśnienia tętniczego w ciągu doby wraz z odchyleniami standardowymi z możliwością przedstawienia graficznego.

Wyższość holtera ciśnieniowego nad klinicznym pomiarem ciśnienia:

  • dokładniej odzwierciedla rzeczywiste ciśnienie tętnicze i ujawnia jego profil dobowy
  • może ujawnić zmiany w profilu ciśnienia takie jak nadciśnienie białego fartucha, epizody hipotensji lub brak obniżenia ciśnienia tętniczego w nocy
  • pozwala dokładniej ocenić skuteczność leczenia przeciwnadciśnieniowego

Na badanie zapraszamy od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel.: 41 331 03 00).

« powrót