HUBERT KONSTANTYNOWICZ

Doktor nauk medycznych
Specjalista kardiologii IIst
Specjalista chorób wewnętrznych IIst

Absolwent krakowskiej Akademii Medycznej w 1977r. Pracę zawodową rozpoczął w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jako asystent, a od 1989r. był Zastępcą Ordynatora . Uzyskał specjalizacje I i II stopnia z chorób wewnętrznych oraz II stopnia z kardiologii. Obszar jego zainteresowań to głównie echokardiografia, a po zakupie dla szpitala echokardiografu z kolorowym dopplerem został pierwszym kierownikiem jedynej w województwie Pracowni Echokardiografii i wyjechał na szkolenie w Klinice uniwersyteckiej w Wiedniu. Ukoronowaniem wielu stażów klinicznych i badań była obrona pracy doktorskiej w 1993r. na Akademii Medycznej w Krakowie. Promotorem pracy była Prof.dr hab. Wiesława Tracz , a tytuł pracy „Echokardiograficzna ocena serca u chorych z przewleką niewydolnością nerek oraz wpływu dializy na czynność lewej komory”. Po utworzeniu Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii został Kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej i nadal prowadził Pracownię Echokardiografii kształcąc nowe pokolenia echokardiografistów. Utworzony w 1981r. gabinet prywatny zyskał w 1999r. nową siedzibę i przekształcił się w Centrum „Cardio-Expert” sp.z o.o., którego zostaje Prezesem. W roku 2001 ukończył podyplomowe studia „Zarządzanie w służbie zdrowia”. W 2005r. po uzyskaniu kontraktu z NFZ poświęcił się całkowicie pracy ambulatoryjnej i odchodzi z Centrum Kardiologii, a z dr n. med. Jarosławem Kossakiem tworzą Prywatną Poradnię Kardiologiczną z nową siedzibą przy ulicy Zagórskiej. Dr n. med. Hubert Konstantynowicz był uczestnikiem wielu naukowych konferencji kardiologicznych w kraju i za granicą m.in. w Rio de Janeiro, Barcelonie, Berlinie, Monachium, Sztokholmie oraz New Delhi. Jest aktywnym członkiem Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego /PTK/ oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego /ESC/. Przez 2 kadencje w latach 2007 — 2011 był Przewodniczącym Kieleckiego Oddziału  PTK, obecnie jest członkiem Zarządu.

Dr n. med. Hubert Konstantynowicz jest również członkiem Rotary International.

Zobacz również:

« powrót